תנאי שימוש באתר בונים עסקים
 
  קבלו טיפים ומידע חינם  
הירשמו לניוזלטר וקבלו טיפים, מאמרים ומידע שיעזרו לכם לפתח את העסקים
שם פרטי: שם משפחה:
אימייל:     
 
Bookmark and Share

דף הבית - בונים עסקים >> תנאי שימוש באתר בונים עסקים

מאמר מומלץ
אימון >> ופרצת...!!!
טיפ מומלץ

תנאי שימוש

 1. באתר בונים עסקים www.BonimAsakim.com (להל"ן "האתר") מופיעים מאמרים, נתונים וחומרים כתובים ומצולמים שונים ואין בחומרים אלו משום המלצה או חוות דעת בקשר לפעילות עסקית כלשהיא ו/או לרכישת או מכירת ניירות ערך או ביצוע כל פעולה פיננסית כלשהי.  קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון או דבר אחר כלשהו המופיע באתר זה הינה על אחריות המשתמש באתר בלבד.
   
 2. תנאי השימוש תחת הכותרת "כללי" מתייחסים לכל האתר כולל האינדקס העסקי (להל"ן "האינדקס"), הבלוגים (להל"ן "הבלוג") וכל תוכן אחר תחת הדומיין של בונים עסקים: www.BonimAsakim.com.
   
 3. אין האתר אחראי על התכנים באתרים אחרים אשר הקישור אליהם מופיע באתר זה ו/או הועתקו מאתרים אחרים.
   
 4. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני שייכים לבעלי האתר, בקשר לכל תוכן, עיצוב, יישום, קובץ, תוכנה וכל חומר אחר, בין אם מוחשי או מופשט המתפרסם באתר זה או מטעמו של אתר זה ושייך באופן בלעדי לאתר זה ובעליו.
  אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי או אחר, בלא קבלת הסכמתה המפורשת של בעלי האתר, מראש ובכתב.
  אין באמור לעיל לפגוע בזכויותיהם של צדדים שלישיים שתכנים שלהם קיימים באתר.
   
 5. השימוש באתר זה באמצעות מכשירי קצה שונים, מותנה בהסכמה חד משמעית ובלתי חוזרת של המשתמש לכל הנאמר בתנאי השימוש של האתר.
  שימוש ו/או גלישה באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש של האתר.
   
 6. יש לעשות שימוש באימיילים המוצגים באתר זה לצורך יצירת קשר עם מפרסמי האימיילים ובשום פנים ואופן לא לצרכי פרסום, SPAM או כל שימוש אחר פסול ו/או לא חוקי ו/או לא סביר.
   
 7. אין להציג את אתר בונים עסקים במלאו או בחלקו או אף חלק מתכניו, ללא הסכמה מראש ובכתב של מנהלי ובעלי האתר.
   
 8. המפרסם באתר בכלל ובאינדקס העסקי בפרט, מצהיר שידוע לו, כי התכנים שאותם המפרסם מוסר לפרסום יהיו חשופים לכל גולשי ומשתמשי האינטרנט על כל צורותיו ומנהלי האתר ובעליו אינם אחראיים לתגובות אותן המפרסים יקבלו או לכל נזק שייגרם למפרסמים, לרכושם ולכל צד שלישי כתוצאה מהתכנים שבחר המפרסם לפרסם באתר ובאינדקס העסקי.

  כמוכן, מותר לבעלי האתר להעביר את הפרטים שפורסמו באתר לצדדים שלישיים אם בתשלום ואם שלא בתשלום.
   
 9. האתר ובעליו אינם אחראים ולא ישאו בכל אחריות ביחס לתכנים ו/או לזמינות השירותים הנמצאים באתר או באתרים מקושרים (לרבות בנוגע לתכנים הנמסרים לפרסום) ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר. כמו כן האתר אינו אחראי ולא ישא בכל אחריות לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו (לרבות על ידי קטינים וכתוצאה מנגיפי מחשב) ו/או בשל הורדה של כל חומר מהאתר.
   
 10. מנהלי האתר ובעליו לא ישאו בכל אחריות לתוכן המודעות והמידע המסחרי שיפורסמו באתר, לרבות לתוכן שיועבר בין גולשי האתר במסגרת אפשרויות של האחרונים לעלות תגובות. למען הסר ספק, מובהר ומוסכם בזה, כי הצבת מודעות ומידע מסחרי באתר לא תתפרש כהצעה של האתר להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר, במפורש או מכללא, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי המפרסמים באתר. כמו כן האתר ובעליו אינם נותנת חסות, מעודדת, מציעה, מסכימה או מביעה דעתה לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתרים אחרים ו/או בכל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות שהאתר או שאתרים אחרים מפנים אליהם וכל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.
   
 11. כל עסקה שתעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר זה או באמצעות קישור (Link) לאתר צד ג', אינה כוללת את מפעילת האתר כצד בעסקה, ותסוכם ישירות בין המשתמש לבין המפרסם הנוגע בדבר. האתר ובעליו אינם צד לכל עסקה כזו, היא לא תישא באחריות לשירותים ולמוצרים שיוצעו במודעות המתפרסמות באתר או באתרים אליהם הגעת באמצעות קישורים ולרכישות אשר יתבצעו באמצעות פרסומים אלו והיא לא תיקח חלק במחלוקות אם וכאשר יתעוררו בין הצדדים לעסקה. פרסומת המוצגת באתר מטעם גורם שאינו האתר עצמו הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בה שימוש הפוגע בזכות המפרסם. האתר איננו מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל.
  האתר רשאי לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. העובדה שתמצא באתר קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.
   
 12. יתכנו מצבים בהם קישורים היוצאים הינם קישורים מסוג "שותפים" Affiliates. האתר ובעליו אכן נהנים לעיתים מעמלות מסויימות עבור רכישות שרותים ומוצרים של גולשים שהגיעו לאתרים האלו דרך האתר בונים עסקים. המשתמש באתר, מצהיר כי גם במקרים אלו התקיים האמור בסעיף שמעל לסעיף זה ולא תוטל על האתר שום אחריות לרכישה ו/או קניה של מוצרים ו/או שרותים וכיוצ"ב.
   
 13. השימוש באתר ובתכנים ניתן כמות שהוא (AS IS) בהתאם להחלטת האתר, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר או בעליו בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר ובמכשירי הקצה ובשירותי האתר, יעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.
   
 14. האתר אינו מתחייב ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי האתר או השרתים בהם האתר מאוחסן או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל האתר ובעליו ו/או אצל מי מהספקים כגון חברות אירוח אתרים ועוד.
   
 15. האתר ובעליו רשאיים לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.
   
 16. הגנה על פרטיות:
  1. מדיניות הפרטיות חלה על המידע האישי שנמסר על ידך, כחלק מתהליך הרישום לשירותים מסויימים ולפרסום באינדקס עסקים, המידע האישי המועבר על ידך בזמן השימוש בשירותים.
    
  2. האתר אינו מוגן בדרך מיוחדת פרט למערכת סטנדרטית של סיסמאות בשרת ובבסיס הנתונים ולכן המשתמש מתבקש שלא למסור מידע שהוא אינו מעוניין בפרסומו.
    
  3. האתר אינו נושא כל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך המתקבל שלא באמצעותה ע"י צדדים שלישיים לרבות גופים מסחריים, אתרים או סוחרים מקוונים אשר משתמשים או מופיעים באתר, ואשר אינם בשליטת האתר או בעליו. בכל מקרה של ספק עליך לבדוק את הנהלים לשמירת הפרטיות ותנאי השימוש של אותו סוחר, אתר או גוף מסחרי.
    
  4. האתר ימנע ככל האפשר ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא במקרה בו החברה תמצא כי פעולותיך באתר מפרות את תנאי השימוש, או מבוצעות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא, או אם היא תהיה מחוייבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר. במקרים אלו רשאיים בעלי האתר ומנהליו למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
    
  5. האתר יהיה רשאי להשתמש בפרטים שתמסור באתר, לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה, ליצירת הקשר אתך או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.
    
  6. האתר רשאי לשלוח לכל מי שנרשם אליו ו/או מפרסם באינדקס ניוזלטר עם מידע פרסומי בדואר אלקטרוני, בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. האתר מכבד את גולשיו ואת החוק ויסיר אותך מרשימותיו במידה ותבקש זאת.
    
 17. על תנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל ענין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באיזור תל-אביב יפו. מחובתך כמקבל שירות שהוא תושב או אזרח של מדינה זרה או שהוא נמצא באותה העת במדינה זרה, לבחון ולבדוק האם השירות ותנאי השימוש בשירות תואמים גם את חוקי המדינה הזרה. אין ביכולת האתר ובעליו להתאים את השירות ותנאי השימוש בשירות על פי החוקים של כל מדינה ומדינה בעולם. אי לכך, מובהר כי אתה תשא לבדך באחריות על כל הפרת דין של מדינה זרה באם תתבצע כתוצאה משימוש באתר ושרותיו.
   
 18. במידה ומצאתם במידע הנמצא באתר, או במידע הקיים בין תכניו של כל אתר אחר המקושר ממנו, חומר הנחזה כלא תקין, לא חוקי, לא מוסרי, אתה מתבקש להודיע על כך למנהלי אתר.

אינדקס עסקי

 1. האינדקס של בונים עסקים שומר לעצמו את הזכות להפסיק את השימוש של המפרסם בו אם לא יעמוד במי מתנאי השימוש.
   
 2. האינדקס של בונים עסקים שומר לעצמו את הזכות להפסיק את השימוש של המפרסם בו או לא לפרסם כלל, מכל סיבה שתראה למנהליו ומבלי צורך לידע את המפרסם על עצם ההפסקה ו/או אי הפרסום והשיקולים לכך.
   
 3. בנוסף לכל האמור בתנאי השימוש של האתר ושל האינדקס העסקי של בונים עסקים, בעשותך שימוש באינדקס הנך מתחייב כי לא תעשה את הדברים הבאים:
   
  1. התחזות לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג, עובד או מנהל של החברה או עסק ו/או תיאור מסולף או הצגה כוזבת של הקשר שלך לאדם או גוף כלשהו.
    
  2. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר שקרי, מטעה או חומר אשר נועד להערים על משתמש או גוף כלשהו.
    
  3. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב, או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש האתר לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר זה.
    
 4. הסרה או הגבלה של תכנים באינדקס העסקי:
   
  1. מנהלי האתר רשאיים לסרב לפרסם תכנים, אשר לדעתם מפרים מי מהתנאים שלהלן ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או באינדקס העסקי ו/או בצד שלישי כלשהו, והם רשאיים למחוק תכנים כאלו בכל עת.
   בכל מקרה, מנהלי האתר רשאיים לסרב לפרסם תכנים מכל סיבה שתראה להם, והם רשאיים למחוק תכנים כאלו בכל עת.
    
  2. האינדקס יעשה כל פעולה סבירה לשמירה על חוקי מדינת ישראל. לפיכך, הנך מנוע מלפרסם באינדקס העסקי את התכנים הבאים: תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק; תכנים אשר זכויות הקנין הרוחני בהם אינן שייכות לך; תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא; תכנים אשר אינם רלוונטיים לאינדקס העסקי של בונים עסקים.
    
 5. האינדקס שומר לעצמו את הזכות להעביר את המידע שפורסם באינדקס לצדדיים שלישיים אם בתשלום או ללא תשלום.

כללי

 1. אתר בונים עסקים שומר לעצמו את הזכות לעדכן את תנאי שימוש אלו, מעת לעת, וכל זאת על פי שיקול דעתם הבלעדי של מנהלי האתר ובעליו, וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר זה.
   
 2. האמור בתנאי שימוש אלה בלשון זכר נאמר מטעמי נוחיות גרידא ומתייחס לנשים ולגברים כאחד.
   
 3. ט.ל.ח.
   
 4. גלישה באתר בונים עסקים או באתר בסאב-דמויין של בונים עסקים מהווה הסכמה לתנאי השימוש והבטחה לפעול בהתאם להם.
 
  דף הבית דף הבית סיפורי עסקים סיפורי עסקים מדריכי עסקים מדריכי עסקים זרקור זרקור מאמרים מאמרים טיפים קבוצת רישות עסקי שיווק ופרסום שיווק ופרסום סרטוני הדרכה סרטוני הדרכה מילון עסקי מילון עסקי שאלות נפוצות שאלות נפוצות ניוזלטר - Newsletter ניוזלטר - Newsletter בלוג - Blog בלוג - Blog קישורים קישורים תנאי שימוש באתר עסקים קטנים מפת האתר עסקים קטנים אודותנו עסקים קטנים צרו קשר
 
אינדקס עסקי: מאמנת אישית לחיים | יעוץ והדרכה ביישומי אופיס בחברות וארגונים | סבונים מן הטבע | שיווק + וידאו + עסקים | RDVC - ייעוץ השקעות פרטי וייעוץ פנסיוני אובייקטיבי
 
© 2004-2018 כל הזכויות שמורות. בונים עסקים