מאמרים לעסקים >> כללי >> צוואה - למי ולמה?
 
  קבלו טיפים ומידע חינם  
הירשמו לניוזלטר וקבלו טיפים, מאמרים ומידע שיעזרו לכם לפתח את העסקים
שם פרטי: שם משפחה:
אימייל:     
 
Bookmark and Share

מאמרים >> כללי

צוואה - למי ולמה?

מאת יוסף פרידמן, עו"ד - 2009-10-20
| פניה לכותב | אתר הכותב |


א - א   
מאמר מומלץ
ניהול עסקים >> שש הסיבות ל"רעש" הזה שיש לנו בתוך ראש... הפשטות והמורכבות בניהול העסק שלנו
טיפ מומלץ
קידום אתרים >> בדקו מדי פעם את הקישורים היוצאים

אחת הדילמות בהן מתלבט אדם שצבר רכוש היא מה יקרה עם אותו רכוש אחר אריכות ימיו. החוק נותן שני פתרונות לסוגיה. הפתרון הראשון הוא כללי. הורשה על פי דין, היורשים נקבעים על פי האמור בסעיפים 10 - 17 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965 (להלן: "החוק"). כאן אין לאדם שליטה על הנעשה לאחר פטירתו ורכושו יתחלק על פי "הנוסחאות" המפורטות בחוק בהתחשב במצבו המשפחתי ובעובדת היותו הורה לילדים. הפתרון השני מאפשר לאדם עריכת צוואה כדין, ובכך הוא משמר בידיו את השליטה בחלוקת רכושו אחר פטירתו.

צוואה מהי?

צוואה היא מסמך הקובע מה יעשה ברכושו של אדם, מכל מין וסוג שהוא לאחר אריכות ימיו. קיימות שלש אפשרויות לעריכת צוואה.

אפשרות ראשונה - צוואה בכתב ידו של המצווה. צוואה זו חייבת להיות כולה בכתב ידו של המצווה ויש לציין בה את פרטיו המזהים של המצווה, תאריך עריכת הצוואה והחשוב מכל - חתימתו של המצווה על הצוואה (סעיף 19 לחוק הירושה).

האפשרות השניה - צוואה בפני עדים. כאן המצווה או עורך דין מטעמו עורכים צוואה בכתב (מודפסת) והמצווה חותם עליה בנוכחות שני עדים כשרים (עדים שאינם יורשים על פי הצוואה, נטולי אינטרס כלכלי בה ואינם קרובים של היורשים) וגם העדים חותמים על הצוואה בנוכחות המצווה (סעיף 20 לחוק).

אפשרות שלישית - צוואה בפני רשות. זו צוואה שנעשית בפני רשות שיפוטית (כיום בפני הרשם לעניני ירושה) ויכול שהמצווה יכתיב את צוואתו והרשם יאשר כי זו הצוואה של פלוני ויכול שהמצווה יביא עמו נוסח כתוב של הצוואה, יחתום עליה בפני הרשם והרשם יאשר את חתימתו. אפשרות נוספת היא חתימה על צוואה בפני נוטריון (סעיף 22 לחוק).

קיים סוג נוסף של צוואה והוא צוואת שכיב מרע - זו צוואה בעל פה שעושה אדם הנמצא על ערש דווי כאשר שני העדים לצוואה אמורים לערוך זיכרון דברים של הוראות הצוואה, מיד לאחר שמיעת דבר המצווה ולחתם עליו. כמובן שעדים אלה חייבים גם כן להיות עדים נייטרליים ולא מי שהם בעלי ענין בצוואה (סעיף 23 לחוק). את זכרון הדברים יש להפקיד אצל הרשם לעניני ירושה סמוך ככל האפשר לאירוע. תוקף הצוואה 30 יום מעריכתה וכתיבת זכרון הדברים.

צוואה יכולה להתייחס לכל רכושו של המצווה בעת פטירתו אך יכולה להיות צוואה חלקית המתיחסת לנכס מסוים או קבוצת נכסים, אך לא לכלל העיזבון. על יתרת העיזבון במקרה כזה יחולו דיני הירושה הכלליים לפי סעיפים 10 - 17 לחוק.

סוג מיוחד של צוואות הוא הצוואה ההדדית בה שני בני זוג עורכים צוואה בה כל אחד מוריש לבן הזוג האחר את כל הרכוש עם הוראה מה יעשה ברכוש אחר פטירת בן הזוג השני. לאור התיקון בחוק, לפיו במקרה בו בני זוג ערכו צוואה הדדית, אחד מבני הזוג נפטר ואז בן הזוג השני "מתחרט" ועורך צוואה חדשה - הפכה הצוואה ההדדית לענין המצריך מחשבה תחילה ועריכת צוואה "חליפית" בגוף הצוואה ההדדית. צוואה חליפית זו תיתן פתרון למקרה בו בן הזוג הנותר מתחרט ומבטל את הצוואה ההדדית, שכן אם אין פתרון בצוואה ההדדית למקרה יצא חוטא נשכר.

למי נחוצה צוואה?

ישנם מספר מצבים בהם על האנשים לערוך צוואה כדי להתנות על הוראות החוק בדבר ירושה על פי דין.

 1. מי שחיים בנפרד מבן זוגם וטרם התגרשו ומבקשים לשלול את זכות בן הזוג לרשת. יצוין כי אם בן/בת הזוג זכאי/ת למזונות מן המוריש/ה הזכות תישאר אחרי הפטירה והמזונות ישולמו מן העיזבון.
   
 2. מי שהתגרש/ה או התאלמן/ה ובכוונתו להינשא בשנית או לעבור להתגורר עם בן/בת זוג (ידועים בציבור) כאשר לאחד מבני הזוג או שניהם רכוש אישי וילדים מנישואים קודמים.

  כאן המקום להזהיר זוגות שערכו הסכם ממון שאושר בבית משפט לענייני משפחה. הסכם הממון נועד להסדיר את היחסים הממוניים בין בני הזוג בחייהם. לאחר פטירתם אין ההסכם קובע עוד והוראות הצוואה שנערכה הן שתקבענה. באין צוואה יחול הדין הכללי, לפיו בן הזוג הנותר יורש מחצית העיזבון ובמחצית העיזבון השניה יזכו כלל ילדי המנוח בחלקים שווים. גם אם בני הזוג לא נישאו זה לזה אך חיו יחד וניהלו משק בית משותף הרי שבן הזוג הנותר יוכר כידוע בציבור לפי סעיף 55 לחוק הירושה וזכויותיו יהיו כמו של אלמן/ה.
   
 3. מי שצברו בחייהם עושר פיננסי בין בנכסים המניבים הכנסה פסיבית (דמי שכירות, דמי רישיון, תמלוגים וכד') ובין בנכסים המניבים הכנסה אקטיבית (הכנסות מעסק או משלח יד). אלה המקרים המצריכים תכנון מס בהורשה כדי לשלם מינימום מס במימוש נכסי העיזבון.

  אמנם אין כיום מס עיזבון בישראל ולכן לכאורה היורשים פטורים מתשלום מס כלשהו בקבלת נכסי העיזבון בירושה. אולם קיימת חבות מס במימושם של נכסי הירושה בעיזבון. למשל, ילדי המוריש שקיבלו בירושה את העסק המשפחתי פטורים ממס בעת רישום הזכויות על שמם, אבל בבואם למכור את העסק יחויבו במס רווחי הון. כנ"ל בעת מכירת נכסי מקרקעין. כאשר בעיזבון מספר נכסי מקרקעין, בין שוים בערכם ובין שונים בערכם, חובה לבצע תכנון מס וחלוקת נכסים כדי למנוע מצבי תלות בין יורשים בעת מימוש הנכס וכן כדי לתכנון את המיסוי בעת המימוש.
   
 4. מוריש המבקש להוריש מנות שונות ליורשים בעלי מעמד זהה. למשל אם יש לו שני בנים ואחד סיים את לימודיו, נישא והקים משפחה ואביו רכש לו בית למגוריו ולמגורי משפחתו והבן השני הוא חייל בשירות סדיר, אשר עדיין צריך ללמוד ולסיים לימודיו וכן להינשא ולרכוש לעצמו בית. במקרה כזה יכול האב לחלק מעיזבונו באופן לא שוויוני תוך ציון העובדה שהבן קיבל כבר חלק מנכסי האב ולכן ישנה "העדפה מתקנת" לטובת הבן הצעיר.
   
 5. מי שיש לו עסק המצריך ניהול שוטף והעסק עלול להיפגע עקב סכסוכי יורשים וקביעת המנהל ראוי שיעורך צוואה ובה הוראות מפורטות לא רק לענין חלוקת העיזבון אלא גם לענין ניהול העיזבון בין מועד הפטירה ועד מועד חלוקת העיזבון. במקרה כזה בו צפויים סכסוכי יורשים ראוי לקבוע בצוואה גם הוראות לענין ניהול העיזבון וגם הוראות למנהל העיזבון למכירת העסק לכל המרבה במחיר וחלוקת התמורה נטו (לאחר ניכוי בהוצאות והמסים) ליורשים בחלקים שיקבע המוריש.
   
 6. מי שאין לו קרובי משפחה הנכללים בסעיפים 10 - 16 לחוק חייב לערוך צוואה שאם לא כן על פי סעיף 17 לחוק כל רכושו לאחר אריכות ימיו יעבור למדינה כיורשת על פי דין.

צוואה וקופת גמל, קרנות השתלמות וביטוחי חיים:

כספים שנצברו בקופות גמל, קרנות השתלמות וביטוחי חיים אינם חלק מעזבונו של הנפטר, אם נקבעו מוטבים בכתב ומראש והכספים יועברו לאחר הפטירה למוטבים המנויים בחלקים שנקבעו. רק אם לא נקבעו מוטבים כלל כספים אלה יהיו חלק מנכסי העיזבון. כאשר אדם מבקש לבצע שינוי בזהותם של המוטבים בקופות הגמל, בקרנות ההשתלמות ובביטוחי החיים עליו לעשות את השינוי בכתב, לדאוג שההודעה על המוטבים החדשים תתקבל בהנהלות קופות הגמל, קרנות ההשתלמות וחברות הביטוח ולקבל אישור בכתב כי שינוי המוטבים בוצע. עריכת רשימה חדשה של מוטבים שלא הגיעה לפני פטירת האדם אל משרדי קופות הגמל, קרנות ההשתלמות וחברות הביטוח היא חסרת כל תוקף משפטי, זאת על פי פסיקה אחרונה של בית המשפט העליון.

לכאורה כל אדם יכול לערוך את צוואתו ולחלק את רכושו כטוב בעיניו לכל מוטב שהוא חפץ ביקרו. יצוין, כי בישראל המצווה יכול לצוות את כל רכושו למי שיחפוץ ואין "חלק מוגן" בעיזבון לגביו לא ניתן לצוות והוא עובר לבני המשפחה היורשים על פי דין, זאת בניגוד לחוקי הירושה בחלק ניכר מארצות אירופה.

רכוש בחו"ל

לפעמים יש למצווה נכסים לא רק בישראל אלא גם בחו"ל. במקרה כזה עובר לעריכת הצוואה צריך לברר מהן הוראות הדין המקומי. במקומות מסוימים די בהמצאת צו ירושה שקוים בישראל (מתורגם ומאושר נוטריונית ושאר דרישות פורמליות). במקומות אחרים נדרשת צוואה על פי דין המקום. לפיכך ראוי לבצע בדיקה מוקדמת מהן דרישות החוק במדינה בה מצוי הרכוש ולפעול על פיהן.

בשל מורכבות הנושא הן בפן הטכני והן בפן המהותי, מומלץ מאד לקבל יעוץ משפטי בטרם עריכת הצוואה. היעוץ אמור לתת פתרון לכל הסוגיות הצורניות של הצוואה, להתאימה לדרישות החוקיות ולכללים שנקבעו בפסיקת בתי המשפט. נושא החשוב ביותר הוא קבלת יעוץ משפטי בנושא של תכנון מס בהורשה וניהול העיזבון עד לחלוקתו ליורשים או חלוקת התמורה ליורשים, הכל על פי הענין.

כיצד למנוע תקיפת הצוואה?

 1. כאשר ניתן להעלות טענות נגד כושרו הקוגניטיבי או המנטלי של המוריש, עקב בעיות רפואיות ו/או טיפול תרופתי שמקבל המצווה, רצוי כי המוריש יבדק ביום חתימת הצוואה על ידי רופא ויקבל תעודה רפואית המאשרת את מצבו הרפואי של המצווה ואת כשירותו לחתום על צוואה. תוקף התעודה הרפואית ליום הוצאתה ורצוי שקבלתה תהיה בסמוך לפני החתימה על הצוואה.
   
 2. כאשר הצוואה היא צוואה מפלה, כלומר מעניקה ליורשים מסוימים מנה גדולה יותר מאשר לאחרים או צוואה המנשלת הקובעת כי יורש על פי דין לא יזכה בשום מנה או יקבל סכום סימלי של 10 ש"ח למשל, מומלץ מאד לנמק את ההחלטה ולתת לה הסבר מנקודת מבטו של עושה הצוואה. מתן הסבר המפרט את ההיגיון והצדק שבצוואה עשוי למנוע מן היורשים "המקופחים" פתיחת מלחמות ירושה והגשת התנגדות לקיום הצוואה.
   
 3. רצוי לצרף לצוואה רשימת רכוש של המוריש וכן רשימת חובותיו ולעדכן רשימה זו לפחות פעם בשנה.

ניהול רכוש או עיזבון באמצעות נאמנות

כלי משפטי נוסף חוץ מהצוואה או כחלק אינטרגלי מן הצוואה הוא ניהול הרכוש, בין בהווה ובין לאחר אריכות ימים, באמצעות נאמנות. הנאמנות מוקמת על פי כתב נאמנות שעורך בעל הרכוש, באמצעות בא כוחו, בו מפורטים הן מטרות הנאמנות, דרכי פעולתה, הנהנים וחלקיהם וזהות הנאמן. כאן יעבור הרכוש לנאמנות וינוהל על ידי הנאמן על פי ההוראות המפורטות במסמך היוצר את הנאמנות.

יצירת הנאמנות מצריכה סיועו של עו"ד הבקי בתחום על מנת שמסמך היסוד של הנאמנות יהיה ברור וחד משמעי ויצפה כל האפשרויות עד כמה שניתן. בנוסף יש צורך לקבל יעוץ של מומחה למיסוי שכן כל שגיאה בהקמת הנאמנות והגדרתה והתאמתה להוראות המיסוי, יגרום לבכיה לדורות.

פתרון הנאמנות הוא חובה באותם מקרים בהם יש צורך למצוא פתרון ארוך טווח לבן משפחה מוגבל שאינו יכול לדאוג לעצמו. במקרה כזה יוצרים קרן שפרותיה משמים לאחזקתו ומזונותיו של אותו בן משפחה עד אריכות ימיו ואם נותרים כספים בקרן אחר פטירתו ניתן להחזירם לעיזבון ולחלקם בין היורשים.

 

יוסף פרידמן, עו"ד

פרידמן הרכבי לבנשטיין, עורכי דין

מתמחה בדיני ירושה ותכנון מס בירושה
jflaw@netvision.net.il

לפרטים נוספים ויצירת קשר

  דף הבית דף הבית סיפורי עסקים סיפורי עסקים מדריכי עסקים מדריכי עסקים זרקור זרקור מאמרים מאמרים טיפים קבוצת רישות עסקי שיווק ופרסום שיווק ופרסום סרטוני הדרכה סרטוני הדרכה מילון עסקי מילון עסקי שאלות נפוצות שאלות נפוצות ניוזלטר - Newsletter ניוזלטר - Newsletter בלוג - Blog בלוג - Blog קישורים קישורים תנאי שימוש באתר עסקים קטנים מפת האתר עסקים קטנים אודותנו עסקים קטנים צרו קשר
 
אינדקס עסקי: מאמנת אישית לחיים | יעוץ והדרכה ביישומי אופיס בחברות וארגונים | סבונים מן הטבע | שיווק + וידאו + עסקים | RDVC - ייעוץ השקעות פרטי וייעוץ פנסיוני אובייקטיבי
 
© 2004-2018 כל הזכויות שמורות. בונים עסקים